Seks je...
 

Hafner Mateja, Ihan Alojz:
PREBUJANJE: Psiha v iskanju izgubljenega Erosa – psihonevroimunologija
 
 
 
 
 
 
 

O inštitutu


INŠTITUT ZA PREVENTIVNO MEDICINO je zasebni neprofitni zdravstveni zavod, katerega ustanovitelj je ALPHA CENTER d.o.o., Ljubljana, ki je v  slovenskem prostoru pionir s področja razvoja človekovih potencialov. V svojem več kot petindvajset letnem obstoju, se lahko pohvali s svetovanjem številnim državnim ustanovam in zasebnim podjetjem, izdajanjem knjig ter z izobraževalnimi televizijskimi oddajami.

Z željo individualnega, celostnega in interdisciplinarnega pristopa do zdravja je bil leta 2001 ustanovljen INŠTITUT ZA PREVENTIVNO MEDICINO, ki poleg svoje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti vključuje tudi psihosomatsko ambulanto za zdravljenje kroničnih bolezni. V njej izvajamo koncesijske in samoplačniške kurativne in preventivne storitve za posameznike ter podjetja in ustanove. Preventivna dejavnost zajema primarno in sekundarno preventivno.

V okviru Inštituta za preventivno medicino potekajo naslednje ambulante in posvetovalnice:
- Psihosomatska ambulanta za zdravljenje kroničnih bolezni (javni koncesionar)
- Posvetovalnica dr. Hafner (ne obratuje)
- Psihološka posvetovalnica (ne obratuje) 


Ordinacijski čas Psihosomatske ambulante:

ponedeljek: 12:30-15:00 in 16:00-20:00

torek, sreda: 8:30-12:00 in 13:00-16:00.

Koncesionarske storitve potekajo ob ponedeljkih, torkih in sredah. Izvaja se program Psihosomatske ambulante za zdravljenje kroničnih bolezni

 

INŠTITUT ZA PREVENTIVNO MEDICINO, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana

telefon: 01 256 55 62, faks: 01 256 1962, e-pošta: institut@zase.si


 

Ustvarjalni managerKronične bolezniDieta z izgorevanjemPsihosintezaRekreacija in šport
Citat meseca: Albert Einstein: Intuicija je sveti dar, razum je njen sluga. Zgradili smo družbo, ki ceni sluge in je pozabila dar.