Seks je...
 

Hafner Mateja, Ihan Alojz:
PREBUJANJE: Psiha v iskanju izgubljenega Erosa – psihonevroimunologija
 
 
 
 
 
 

Pravila gibanja

Članstvo v gibanju
Član gibanja lahko postanete z registracijo. Včlanitev je brezplačna, a ni avtomatična. Potrebno je navesti osebne podatke, ki jih preverimo in v e-pismu potrdimo včlanitev v gibanje Zase.si.

Ugodnosti za člane
Člani gibanja so deležni določenih ugodnosti, kot so na primer brezplačne tedenske e-notičke, forum, popusti na storitvah, ki jih nudi Inštitut s svojimi partnerji. Poleg tega članom pripada popust pri nakupu knjig iz spletne knjigarne Zase.si. Posamezni popusti se med seboj ne seštevajo. Več o aktualnih dogodkih pa lahko spremljate pod aktualno. Ob izidu knjige Prebujanje: Psiha v iskanju izgubljenega Erosa - psihonevroimunologija, so člani Gibanja Zase.si deležni posebnih promocijskih popustov na predstavitvenih dogodkih v okviru Inštituta za preventivno medicino.

Obveznosti članov
Od članov pričakujemo, da bodo upoštevali pravila gibanja in v skladu s svojimi zmožnostmi v njem aktivno sodelovali. Člani se strinjajo s prejemanjem predstavitvenega gradiva in informacij od iniciatorja Inštituta za preventivno medicino in njegovih partnerjev, ki so vključeni v gibanje.

Od članov, ki uporabljajo storitve Inštituta in se nanje naročijo, se pričakuje, da morebitno odsotnost sporočijo najmanj tri pred datumom, ko so naročeni. V nasprotnem primeru se izostanek šteje kot opravljen obisk in zaračuna po veljavnem ceniku. Za primer višje sile (bolezen...) se odsotnost upošteva ob predložitvi ustreznega dokumenta (bolniški list...), v nasprotnem primeru se izostanek šteje, kot da je storitev opravljena in se zaračuna po veljavnem ceniku.

Prenehanje članstva
Članstvo preneha veljati s kršenjem norm, ki veljajo v gibanju, z motenjem ali škodovanjem delu in aktivnostim gibanja. Član lahko izstopi iz gibanja tudi na lastno željo, in sicer tako, da o tem pisno obvesti Inštitut za preventivno medicino. Z izključitvijo član izgubi vse bonitete članstva! Ponovna vključitev v tem primeru ni možna!

Varovanje podatkov
Inštitut se zavezuje, da bo s podatki o članih ravnal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01) in da podatkov o članih v nobenem primeru ne bo posredoval tretji osebi.

Ustvarjalni managerKronične bolezniDieta z izgorevanjemPsihosintezaRekreacija in šport
Citat meseca: Albert Einstein: Intuicija je sveti dar, razum je njen sluga. Zgradili smo družbo, ki ceni sluge in je pozabila dar.