Seks je...
 

Hafner Mateja, Ihan Alojz:
PREBUJANJE: Psiha v iskanju izgubljenega Erosa – psihonevroimunologija
 
 
 
 
 
 

Pravila gibanja

Članstvo v gibanju
Član gibanja lahko postanete z registracijo. Včlanitev je brezplačna, a ni avtomatična. Potrebno je navesti osebne podatke in v e-pismu potrdimo včlanitev v gibanje Zase.si. Osebe z včlanitvijo, soglašajo z obdelavo osebnih podatkov, za namene gibanja (prejemanje e-notic, upoštevanje popustov pri storitvah in v spletni knjigarni).

Ugodnosti za člane
Člani gibanja so deležni določenih ugodnosti, kot so na primer brezplačne tedenske e-notičke, forum, popusti na storitvah, ki jih nudi Inštitut s svojimi partnerji. Poleg tega članom pripada popust pri nakupu knjig iz spletne knjigarne Zase.si. Posamezni popusti se med seboj ne seštevajo. Več o aktualnih dogodkih pa lahko spremljate pod aktualno.

Obveznosti članov
Od članov pričakujemo, da bodo upoštevali pravila gibanja in v skladu s svojimi zmožnostmi v njem aktivno sodelovali. Člani se strinjajo s prejemanjem predstavitvenega gradiva in informacij od iniciatorja Inštituta za preventivno medicino in njegovih partnerjev, ki so vključeni v gibanje.

Od članov, ki uporabljajo storitve Inštituta in se nanje naročijo, se pričakuje, da morebitno odsotnost sporočijo najmanj tri dni pred datumom, ko so naročeni. V nasprotnem primeru se izostanek šteje kot opravljen obisk in zaračuna po veljavnem ceniku. Za primer višje sile (bolezen...) se odsotnost upošteva ob predložitvi ustreznega dokumenta (bolniški list...), v nasprotnem primeru se izostanek šteje, kot da je storitev opravljena in se zaračuna po veljavnem ceniku.

Prenehanje članstva
Članstvo preneha veljati s kršenjem norm, ki veljajo v gibanju, z motenjem ali škodovanjem delu in aktivnostim gibanja. Član lahko izstopi iz gibanja tudi na lastno željo, in sicer tako, da o tem pisno obvesti Inštitut za preventivno medicino (lahko tudi preko e-pošte). Z izključitvijo član izgubi vse bonitete članstva! Ponovna vključitev v tem primeru ni možna!

Varovanje podatkov
Inštitut se zavezuje, da bo s podatki o članih ravnal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01) in evropsko Uredbo GDPR. Osebni podatki se bodo uporabljali zgolj za namene gibanja (prejemanje e-notic, upoštevanje popustov pri storitvah in v spletni knjigarni) in jih Inštitut za preventivno medicino v nobenem primeru ne bo posredoval tretji osebi ter bodo razvidni zgolj upravljalcu zbirke osebnih podatkov.

Vaše pravice glede varstva osebnih podatkov

Uveljavljate lahko naslednje pravice v povezavi z vašimi osebnimi podatki:
•    Dostop  – lahko zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov, ki je brezplačen;
•    Popravek –lahko zahtevate, da Inštitut za preventivno medicino vaše osebne podatke popravi, ker so nenatančni ali nepopolni; 
•    Izbris –  lahko zahtevate, da Inštitut za preventivno medicino vaše osebne podatke izbriše.
•    Omejitev –lahko zahtevate omejitev načina obdelave vaših osebnih podatkov.
•    Prenosljivost – lahko zahtevate prejem osebnih podatkov v strukturiranem, običajno uporabljenem in strojno berljivem formatu.
•    Umik – dano soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli umaknete.
•    Ugovor – lahko vložite ugovor na obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ali v primeru drugačne situacije v skladu z lokalno veljavno zakonodajo.

Čas shranjevanja osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo samo tako dolgo, kot je treba za izpolnjevanje zgoraj navedenih namenov ali za izpolnjevanje zakonskih zahtev.

Če imate kakršnakoli vprašanja, nam lahko pišete na:

Inštitut za preventivno medicino
Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana
e-pošta: institut@zase.si

Ljubljana, 25. maj 2018 

Ustvarjalni managerKronične bolezniDieta z izgorevanjemPsihosintezaRekreacija in šport
Citat meseca: Albert Einstein: Intuicija je sveti dar, razum je njen sluga. Zgradili smo družbo, ki ceni sluge in je pozabila dar.