Seks je...
 

Hafner Mateja, Ihan Alojz:
PREBUJANJE: Psiha v iskanju izgubljenega Erosa – psihonevroimunologija
 
 
 
 
 
 

Inovativna skrb za kronična obolenja

Bolezen je človekova stalna spremljevalka, že odkar obstajamo, toda velikokrat se ji lahko izognemo. Nekoč so bili časi, ko so ljudje verjeli, da sta sreča in veselje človekovo naravno stanje, danes pa imamo resnično srečo, če to spoznamo. Napredka ne ponuja zgolj denar, ki je sicer zelo pomembno sredstvo tega sveta, nikakor pa  ni vrednota. Gonilo napredka ni denar, temveč posamezniki. Za velike reči je namreč dovolj, da imaš voljo.
Sodoben svet postaja odraz popolnega razvrednotenja človeka in tako vzrok za krizo v kateri smo se kljub vsem dobrinam znašli. In seveda na človekov razvoj, poleg genetike, vplivata tudi okolje in lastna aktivnost. Poleg virusov, bakterij, poškodb, prirojenih anomalij imata tudi življenski slog in družbeni ustroj vpliv na naše zdravje — telesno in duševno. Človek pa s svojo lastno aktivnostjo spremlja cel process zavedno ali nezavedno. S tem se ukvarja psihosomatika, odraža pa se seveda na vsakem posamezniku.
Stran je namenjena vsem, ki skrbijo za svoje zdavje in so včasih, kot vsakdo izmed nas, postavljeni pred naslednji izziv. Vas pestijo kronične neinfektivne bolezni in težave (debelost, zvišan krvni pritisk, bolečina v križu ali v želodcu, se ubadate s preveliko težo, ki je že zdavnaj prerasla v epidemijo modernega sveta in ji zgolj zdravstvo že dolgo ni več kos, ali si enostavno želite malce vpogleda v lastno zdravje ali vas zgolj zanima vaš vadbeni potencial (VO2max). Nikakor ne ponuja vseh odgovorov na vprašanja, ki vas morda pestijo. Je enostavno zgolj poizkus neke zdravstvene ustanove, ki se zaveda, da kroničnih težav ne moremo reševati na sporadičen način, kot to počnemo pri akutnih boleznih.Tako se pridružujemo številnim posameznikom in organizacijam po svetu, ki se zavedajo pomena soodgovornosti za lastno zdravje.

Po predvidevanjih Svetovne zdravstvene organizacije bo, do leta 2020, 60% vseh bolezni kroničnega izvora. Povsem očitno je, da smo  na tem področju nekje zgrešili in da zgolj poučevanje o tem, kaj je zdravo ni dovolj. Na področju kroničnih težav ima v praksi šport (včasih je že hoja dovolj) veliko vidnejše mesto kot medicina, ki je v primarni preventivi sicer zelo aktivna in pomembna, ni pa dovolj. Študije o tem, da Slovenci pojemo preveč rdečega mesa in nasičenih maščob ter premalo sadja in zelenjave so zelo pomembne za načrtovanje zdravstvene politike, kaj malo pa si z njimi lahko pomaga posameznik, ki sploh ne ve, kje in kako bi se v praksi lotil svoje prekomerne teže, bolečin v križu ali jutranje utrujenosti, ko je dan vedno prekratek. Za praktične težave obstajajo praktične strateške rešitve. Seveda lahko vsak vztrajno zgolj poskuša. Malce z zdravili, akupunkturo, jutranjim tekom, spremebami v prehrani …, vendar nam čas ni naklonjen. In življenje je prekratko za preveč napak.

Sile širnega sveta načrtujejo skrb za zdravje
Razširjenost kroničnih obolenj, vključno z neprenosljivimi boleznimi, duševnimi motnjami in določenimi nalezljivimi boleznimi kot je HIV/AIDS, dramatično narašča. Ocenjujejo, da bodo ta obolenja po letu 2020 predstavljala prek 60% vseh obolenj, zato bi bilo v razvitih deželah potrebno več kot polovico vse skrbi za zdravje posvetiti prav tem. Kljub temu pa zdravstveni sistem še nima načrta za nadzor teh obolenj in preprosto zdravi simptome, ko se ti pojavijo.
Posledice te neustrezne organizacije občutijo pacienti in družine, ki se morajo sami spoprijeti s številnimi, včasih nasprotujočimi si, informacijami in zdravljenji. Tudi vlade se soočajo z dejstvom, da niso kos naraščujočim bolezenskim težavam in vse višjim stroškom, ki jih te prinašajo.

Kako lahko zdravstveni sistemi odgovorijo na to grožnjo?
Da bi dosegli boljše rezultate, so potrebne spremembe v zdravstveni politiki in v zdravstvenem sistemu. Učinkovito zdravljenje kroničnih obolenj zahteva celovit pristop v skrbi za zdravje in ne sme biti osredotočeno zgolj na kratkotrajno rešitev. Poudarja naj zdravje za vse življenje.
Inovativni modeli skrbi za kronična obolenja so izoblikovani in dopolnjeni v izbranih okoljih v določenih razvitih deželah. Rezultati, ki jih dosegajo, so obetavni in kažejo izboljšane klinične rezultate, kadar so izčrpno upoštevane naslednje strategije:
• izobraževanje in podpiranje pacientov, da bodo lahko spremljali svoja obolenja,
• razvijanje in podpiranje zdravstvenih delavcev, da izvajajo zdravljenje, ki temelji na »evidence-based« načrtovanju,
• reorganiziranje zdravstvenih sistemov s povečanjem prostega pretoka znanja in informacij,
• koordiniranje skrbi za zdravje v določenem časovnem obdobju glede na pacientovo stanje in razpoložljivost zdravstvenih delavcev,
• spremljanje kvalitete in učinkovitosti zdravstvenih storitev,
• reorganiziranje financiranja skrbi za zdravje tako, da temelji na »evidence-based« pristopu do kroničnih obolenj,
• povezovanje s sredstvi v širši skupnosti.

Načrt SZO za inovativno skrb za kronična obolenja
SZO je v procesu preiskovanja inovativne skrbi za kronična obolenja po vsem svetu s pomočjo raziskovanja, analiziranja in identificiranja najboljših inovativnih praks in modelov skrbi za zdravje. Ustreznost teh modelov bodo sintetizirali in testirali v različnih zdravstvenih sistemih in tipih dežel. Če sledimo temu vrednotenju, bo SZO podpirala dežele v oblikovanju in izvedbi umerjenih strategij za obsežno nadzorovanje kroničnih obolenj. Ta proces bo dopolnilo sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, inštitucijami in ustanovami.


Ustvarjalni managerKronične bolezniDieta z izgorevanjemPsihosintezaRekreacija in šport
Citat meseca: Albert Einstein: Intuicija je sveti dar, razum je njen sluga. Zgradili smo družbo, ki ceni sluge in je pozabila dar.