Seks je...
 

Hafner Mateja, Ihan Alojz:
PREBUJANJE: Psiha v iskanju izgubljenega Erosa – psihonevroimunologija
 
 
 
 
 
 
« Na seznam vseh člankov

Zaključna zgodba gospoda s kronično utrujenostjo II

V letu 2009 sem napisal sestavek o poteku svoje bolezni in poteku zdravljenja na inštitutu. Sestavek bom dopolnil s predstavitvijo svojega zdravstvenega stanja in drugačnega načina dojemanja stvari v letu 2012. Pod prvo bi rad povedal, da mi je po terapiji na inštitutu povsem jasno zakaj sem v preteklosti zbolel in kakšna bolezen je kronična utrujenost. To se mi zdi zelo pomembno, saj se ljudje običajno bistveno bolj bojimo nepoznanih stvari, v tem primeru bolezni, ki je ne poznamo. Enkrat, ko ti je potek bolezni poznan in ko veš kako jo premagati, potem se je bojiš bistveno manj. Z rednim športom, sprehodi, akopresuro in dihalnimi vajami sem se naučil sproščati telo, torej blažiti posledice hitrega, sresnega načina živlenja. V celoti se stresu ne da izogniti, zato so te veščine izredno pomembne za moje ohranjanje vitalnosti.V zadnjem letu pa sem začel spreminjati tudi način dojemanja življenja. Uspelo mi je začeti udejanjati teorijo iz knjig in iz pogovorov z dr. Hafner. Služba mi je še vedno pomembna, še vedno jo opravljam dobro in odgovorno, vendar mi je zdravje še pomembnejše in se tako običajno tudi obnašam. Enostavno gledam na stvari drugače, zaradi česar mi te povzročajo bistveno manjši stres. Takšna sprememba v dojemanju se mi zdi bistvena, saj sem končno začel delati tudi na preverntivi in ne le na blaženju vpliva stresa. Menim, da z opisanim načinom, spremenjenim pogledom na življenje in ljubeznijo do sebe, ne bi smel imeti večjih težav z ohranjanjem zdravja in vitalnosti tudi v prihodnje. Seveda pa se zavedam, da se moramo ljudje učiti in delati na svojih vrednotah celo življenje, tako da verjamem, da bom z nadaljnim zorenjem še lažje premagoval (pre)hiter tempo življenja.

Christian

19.04.2013 

Ustvarjalni managerKronične bolezniDieta z izgorevanjemPsihosintezaRekreacija in šport
Citat meseca: Albert Einstein: Intuicija je sveti dar, razum je njen sluga. Zgradili smo družbo, ki ceni sluge in je pozabila dar.